Keuring NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen

Sinds 1998 is het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen een wettelijke verplichting. De ARBO wet stelt dat werkgevers ervoor moet zorgen dat elektrisch gereedschap, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn.

Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u veilige arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. De NEN certificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester NEN 3140.

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig gekeurd dienen te worden.

Aan de keuring NEN 3140 worden de volgende eisen gesteld:

  • Een visuele controle.
  • Een controle door meting of beproeving.
  • Een registratie moet worden bijgehouden.
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn.
  • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.

Keuringsstickers
Uw gecertificeerde elektrische gereedschap krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een officieel NEN-certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de gereedschap en de uitgevoerde NEN3140 keuring.

NEN-certificaat
Al het gekeurde elektrische gereedschap krijgen een identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld.

Als uw elektrische apparaten al eerder NEN-gekeurd zijn worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw arbeidsmiddelen veilig zijn.

Waarom wij?
Betrouwbaarheid

Wij helpen u bij het verbeteren van uw technische diensten. Wij maken installaties op locatie en geven advies bij het ontwikkelen van nieuwe installaties.

Kwaliteit

Onze medewerkers zoeken altijd naar de juiste oplossing zodat de klant tevreden is. Wij investeren in langdurige relaties en in heldere communicatie.

Ervaring

Gezien onze vele jaren van ervaring , passen wij dit toe bij elke project en streven naar het uiterste. Voor elke uitdaging wordt zeker een oplossing gevonden.