Keuring NEN-EN 1004 rolsteiger onderdelen

De keuring van rolsteigers is een visuele inspectie van alle onderdelen volgens de norm NEN-EN 1004.

Het gebruik van rolsteigers wordt bij bedrijven en in de bouw, vooral bij installatiewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden, op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruiken van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger, het onjuist opbouwen en de steiger op de onjuiste manier gebruiken. Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en gebruikers voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger.

Door het laten keuren van uw rolsteiger onderdelen kunt u aantonen dat u goede arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van rolsteiger onderdelen worden volgens de Norm NEN-EN 1004.

DLC  ENGINEERING is gespecialiseerd in het keuren van Rolsteigers.

Keuring NEN-EN 1004 rolsteiger onderdelen

De keuring van rolsteiger onderdelen omvat een visuele inspectie die aan de hand van een checklist gedaan wordt, veder worden alle onderdelen gecontroleerd.

Deze checklist voldoe aan de NEN- norm 1004.

Wel is het van belang dat er rekening wordt gehouden dat de goedkeuring van de rolsteigeronderdelen niks zeggen over de juiste opbouw van de rolsteiger. Zorg daarom voor de juiste opbouw van de rol steiger of houdt u zich altijd aan het opbouwschema van de fabrikant.

Risico’s van het gebruik van rolsteiger.

Het spreekt voor zich dat men valgevaar loop als de rolsteiger niet in orde is. Ook is de keuze van het juiste soort steiger voor de juiste werkzaamheden zeer belangrijk. De steiger goed onderhoud, kennis over het juiste gebruik, zowel van uw werknemers als degenen die de steiger opbouwen, is zeer belangrijk. Door de regelmatige verplichte inspectie uit te voeren kunnen gebreken voortijdig opgespoord en hersteld worden, zodat uw werknemers hun werk veilig en efficiënt kunnen blijven doen.

Inspectiepunten rolsteiger onderdelen:

  • Aan de hand van een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd.
  • Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel.
  • Administratie en certificaten.
  • Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u de sluitende aantoonbare certificaten voor al uw goedgekeurde arbeidsmiddelen.