FAQs

Wie voert de NEN keuringen uit?

Uitsluitend inspecteurs die officieel zijn gecertificeerd mogen de keuringen uitvoeren. Zij kunnen altijd een geldig certificaat overleggen.

Wanneer is een NEN 1010 keuring van toepassing?

 • Voordat een nieuwe installatie in gebruik wordt gesteld
 • Bij uitbreiden en aanpassen van een installatie

Wat is het verschil tussen een NEN 1010 keuring en een NEN 3140 keuring?

 • NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of aangepaste elektrotechnische installaties.
 • Een NEN 3140 keuring is periodiek en is bedoeld voor de installaties die in gebruik zijn.

Wanneer is een NEN 3140 keuring van toepassing?

 • Een NEN 3140 keuring is een periodieke inspectie. Het doel van deze inspectie is om de installatie te toetsen of de installatie voldoet aan de jongste NEN 3140 norm.
 • Hiermee kunt u ervoor zorgen dat u en uw werknemers in een veilige omgeving kunnen werken.

Wat is een NTA 8220 keuring?

De NTA 8220 keuring is ontwikkelt voor het keuren van bestaande elektrische installaties, elektrische apparaten en uitrusting van machines.

Wat is het doel van een NTA 8220 inspectie?

Het doel is om de kans op schade door brand met een elektrisch risico te reduceren.

Is de NTA 8220 verplicht?

De NTA 8220 is alleen verplicht als:

 • dit door de wetgever of in een wet of een besluit is bepaald;
 • dit in een zakelijke overeenkomst is overgenomen;
 • dit door assuradeuren die dekking verlenen tegen risico’s van schade zoals brandschade of aansprakelijkheid is voorgeschreven;
 • Dit in een huur- of verhuurcontract, gebruikersovereenkomsten of regelementen van een VVE is opgenomen.

Waarom een NEN-Keuring?

Ieder jaar moeten uw (elektrische) arbeidsmiddelen en gereedschappen gekeurd worden. Dat staat in de Europese norm EN 50110 (1996) die verder aangevuld is door Nederlandse Nen-normen.

Zo is ook de veiligheid van arbeidsmiddelen bepaald in de Arbowet. In artikel 3 staat dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de “veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid”. De Nen-normen sluiten daarop aan met de eis dat arbeidsmiddelen met passende regelmaat geïnspecteerd moeten worden. Door visuele controle en eventueel controle door meting.

Bij ons vindt u deskundige keurmeesters die u graag verder helpen met een verantwoorde keuring, scherpe tarieven en goede adviezen.

NEN Keurmeester
Alleen gecertificeerde inspecteurs mogen NEN-keuringen uitvoeren. Onze deskundige keurmeesters zijn vakbekwaam in het voorkomen van gevaren. Zij zijn uitgebreid opgeleid en beschikken over brede kennis en speciale meetapparatuur

NEN Keuringsstickers
Op NEN-keuringsstickers staan de datum van (her)keuring, U bent niet verplicht keuringsstickers te gebruiken zolang u maar een rapport kunt tonen waarop staat wanneer een arbeidsmiddel is gekeurd. Met de datum van herkeuring is het voor iedereen duidelijk tot wanneer het apparaat of gereedschap veilig gebruikt kan worden.

NEN-certificaat
Na de keuring ontvangt u een NEN-keuringscertificaat waarmee u kunt aantonen dat u gecontroleerde en gecertificeerde “veilige” arbeidsmiddelen ter beschikking stelt aan uw medewerkers. Na de keuring ontvangt u een certificaat afhankelijk hoe u dit wens te hebben. Daarmee voldoet u bij een eventuele controle door de Arbodienst aan alle vereisten.

Hoe lang duurt een keuring?

Dit hangt af van het aantal te keuren arbeidsmiddelen en gereedschappen en in welke conditie het materiaal is.

Hoe vaak gereedschap keuren?

De tijd tussen 2 controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar. Na keuring van uw gereedschap krijgt ieder apparaat een NEN-keuringssticker. Op deze sticker ziet u wanneer de volgende keuring uiterlijk moet plaats vinden.

Voorrijkosten

Voorrijkosten per dag en per locatie bij keuren op locatie            € 35,00

Uurtarief bij reparaties op basis van een offerte of in overleg     € 45,00

De voorrijkosten gelden voor geheel Nederland met uitzondering van afwijkende plaatsen. Bijvoorbeeld eilanden. De kosten van de overtocht worden doorberekend.

Voor wie?

De keuringen zijn voor allen die te maken hebben met elektrotechnische installaties, elektrische gereedschap, apparatuur en machines, ladders en trappen, rolsteigers en klimmateriaal.

Kortom: bedrijven, particulieren, winkeliers en ZZP’ers.

Vrijblijvende offerte aanvraag

Bedrijven, particulieren, winkeliers en ZZP’ers die al redelijk in beeld hebben welke arbeidsmiddelen gekeurd moeten worden, kunnen een vrijblijvende offerteaanvraag invullen met de aantallen te keuren arbeidsmiddelen. U ontvangt dan een vrijblijvende offerte aanbieding per email van ons. Bij een akkoord op de offerte kunnen wij een datum voor uitvoering van de keuringen bespreken en vastleggen.

Wanneer u eerst vragen heeft omtrent de keuringen, kunt u deze natuurlijk altijd stellen via het contactformulier, per email of telefonisch. Mocht u liever eerst een persoonlijk informatief gesprek met ons aangaan, behoort dit natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Wat te doen met reparaties?

Bij de keuringen komen vaak ook (kleine) reparaties naar voren, denk bijvoorbeeld aan stekkers en aansluitsnoeren. Deze kleine reparaties kunnen wij vaak per direct uitvoeren, hierdoor kunnen deze arbeidsmiddelen gelijk meegenomen worden in de keuringen.

Wat te doen met afgekeurde arbeidsmiddelen?

Wanneer arbeidsmiddelen afgekeurd worden, is het verstandig om deze in ieder geval niet meer te gebruiken en dit van de werkvloer verwijderd worden. Wanneer er machines afgekeurd worden, zal de keurmeester een duidelijke rode kaart aan de machine bevestigen en de aansluiting (stekker) uit het stopcontact moeten verwijderen.

Wie is uw contactpersoon tijdens de uitvoering?

Tijdens de keuringen hebben wij de gegevens nodig van minimaal één aanspreekpunt/ contactpersoon die ons bijvoorbeeld toegang kan geven tot de ruimtes waar keuringen uitgevoerd moeten worden. Maar ook als beslissingsbevoegd persoon bij bijvoorbeeld reparaties, afkeur en eventuele gevaarlijke situaties.

Welke keuringen voeren wij voor u uit?

 • Keuren van elektrisch installatie NEN 1010.
 • Keuren van elektrisch gereedschap, machines en apparatuur/ NEN 3140.
 • Keuren van draagbaar klimmaterieel (ladders en trappen)/ NEN 2484, EN 131
 • Keuren van rolsteiger onderdelen/ NEN-EN 1004 en NEN-EN 1298.
 • Brandrisico inspectie NTA 8220.

Wanneer is keuren verplicht?

 • Bij oplevering van nieuwbouw.
 • Nadat er brand is ontstaan.
 • Wanneer er waterschade of lekkage is geweest in de meterkast.
 • Indien wijzigingen aan de installatie zijn verricht.
 • Indien oude installaties niet voldoen aan de nieuwe normen