FAQs

Welke keuringen voeren wij voor u uit?

 • Scios Scope 8 Arbo- en veiligheid
 • Scios Scope 10 Brandrisico
 • Scios Scope 12 Zonnestroominstallatie
 • Keuren van elektrisch installatie NEN 1010
 • Keuren van bestaande elektrische installaties NEN 3140
 • Brandrisico inspectie NTA 8220

Wie voert de Scios en NEN keuringen uit?

Uitsluitend inspecteurs die officieel zijn gecertificeerd mogen de keuringen uitvoeren. Zij kunnen altijd een geldig certificaat overleggen.

Wat is het kwaliteitskeurmerk Scios?

DLC Engineering mag het kwaliteitskeurmerk SCIOS voeren wat onder meer inhoudt dat wij voor u de Scope 8, Scope 10 en Scope 12 Inspecties mogen doen. Met deze periodieke keuringen voldoet u voor een periode van 3 tot 5 jaar aan de eisen die vooral verzekeraars stellen.

Wat is de Scope 8 keuring?

De Scope 8 is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie en heeft een preventieve aard. Het doel van de keuring is het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen.

Wat is de Scope 10 keuring?

De Scope 10 Inspectie borgt de brandveiligheid van de elektrische installaties.

Wat is de Scope 12 keuring?

Een Scope 12 Inspectie is een nieuwe veiligheidseis gericht op uw zonnestroominstallatie.

Wat is het verschil tussen Scope 8, 10 en 12?

De SCIOS Scope 8 inspectie is voor elektrische laagspanningsinstallaties, waar de Scope 10 inspectie gefocust is op het brandrisico van elektrische installaties. Bij Scope 12 draait het om de veiligheid van zonnepaneelinstallaties.

Wanneer is een NEN 1010 keuring van toepassing?

 • Voordat een nieuwe installatie in gebruik wordt gesteld
 • Bij uitbreiden en aanpassen van een installatie

Wat is het verschil tussen een NEN 1010 keuring en een NEN 3140 keuring?

 • NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of aangepaste elektrotechnische installaties.
 • Een NEN 3140 keuring is periodiek en is bedoeld voor de installaties die in gebruik zijn.

Wanneer is een NEN 3140 keuring van toepassing?

 • Een NEN 3140 keuring is een periodieke inspectie. Het doel van deze inspectie is om de installatie te toetsen of de installatie voldoet aan de jongste NEN 3140 norm.
 • Hiermee kunt u ervoor zorgen dat u en uw werknemers in een veilige omgeving kunnen werken.

Wat is een NTA 8220 keuring?

De NTA 8220 keuring is ontwikkelt voor het keuren van bestaande elektrische installaties, elektrische apparaten en uitrusting van machines.

Wat is het doel van een NTA 8220 inspectie?

Het doel is om de kans op schade door brand met een elektrisch risico te reduceren.

Is de NTA 8220 verplicht?

De NTA 8220 is alleen verplicht als:

 • dit door de wetgever of in een wet of een besluit is bepaald;
 • dit in een zakelijke overeenkomst is overgenomen;
 • dit door assuradeuren die dekking verlenen tegen risico’s van schade zoals brandschade of aansprakelijkheid is voorgeschreven;
 • Dit in een huur- of verhuurcontract, gebruikersovereenkomsten of regelementen van een VVE is opgenomen.

Waarom een NEN-Keuring?

Ieder jaar moeten uw (elektrische) arbeidsmiddelen en gereedschappen gekeurd worden. Dat staat in de Europese norm EN 50110 (1996) die verder aangevuld is door Nederlandse Nen-normen.

Bij ons vindt u deskundige keurmeesters die u graag verder helpen met een verantwoorde keuring, scherpe tarieven en goede adviezen.

NEN Keurmeester
Alleen gecertificeerde inspecteurs mogen NEN-keuringen uitvoeren. Onze deskundige keurmeesters zijn vakbekwaam in het voorkomen van gevaren. Zij zijn uitgebreid opgeleid en beschikken over brede kennis en speciale meetapparatuur

NEN Keuringsstickers
Op NEN-keuringsstickers staan de datum van (her)keuring, U bent niet verplicht keuringsstickers te gebruiken zolang u maar een rapport kunt tonen waarop staat wanneer een arbeidsmiddel is gekeurd. Met de datum van herkeuring is het voor iedereen duidelijk tot wanneer het apparaat of gereedschap veilig gebruikt kan worden.

Hoe lang duurt een keuring?

Dit hangt af van het object en het aantal groepenkasten. Wij kunnen dit niet exact bepalen. Wel zijn wij snel met het leveren van de rapporten (binnen 5 werkdagen), snel antwoord op de mails (binnen 1 werkdag) en het leveren van een offerte gebeurt binnen 2 á 3 werkdagen.

Wie is uw contactpersoon tijdens de uitvoering?

Tijdens de keuringen hebben wij de gegevens nodig van minimaal één aanspreekpunt/ contactpersoon die ons bijvoorbeeld toegang kan geven tot de ruimtes waar keuringen uitgevoerd moeten worden. Maar ook als beslissingsbevoegd persoon bij bijvoorbeeld reparaties, afkeur en eventuele gevaarlijke situaties.

Wanneer is keuren verplicht?

 • Bij oplevering van nieuwbouw.
 • Nadat er brand is ontstaan.
 • Wanneer er waterschade of lekkage is geweest in de meterkast.
 • Indien wijzigingen aan de installatie zijn verricht.
 • Indien oude installaties niet voldoen aan de nieuwe normen