Scope 8 Keuring

Een Scope 8 Inspectie is gefundeerd op de NEN 3140 veiligheidsnorm. Deze norm houdt in dat een elektrische installatie periodiek gekeurd moet worden aan de hand van de gestelde veiligheidseisen. Tijdens het inspecteren bepalen de visuele inspectie en de metingen of de elektrische installatie aan de eisen voldoet.

De Scope 8 is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie en heeft een preventieve aard. Het doel van de keuring is het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen. Deze periodieke inspectie voorkomt mogelijke schade aan de elektrische installatie. Verder zorgt het voor een veilige werkomgeving voor het personeel, waardoor de bedrijfszekerheid toeneemt. Hoewel een Scope 8 keuring geen wettelijk verplichting is, stellen veel verzekeraars dit wél verplicht. Bovendien voldoet u hiermee aan de Arbowet. Daarom is het erg verstandig om de inspectie uit te laten voeren.

De inspectie houdt in dat er vooraf een inspectieplan wordt opgesteld aan de hand van de elektrische installatie. Vervolgens worden tekeningen en documenten gecontroleerd en volgt een visuele inspectie op de volgende punten:

  • Meting en beproeving
  • Aardleidingen
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars

Na afloop van de controle van de SCIOS-gecertificeerde inspecteur ontvangt u een rapportage met bevindingen. Soms zijn verbeterpunten nodig en dient er een zogeheten herinspectie plaats te vinden. Als alles akkoord is, is afhankelijk van de installatie de keuring 3 tot 5 jaar geldig.

Uw Scope 8 keuring door ons laten uitvoeren of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

scios inspecties scope 8