Scope 10 Inspectie

De Scope 10 Inspectie is gebaseerd op de NTA 8220. Dit is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Dat is namelijk waar het bij een Scope 10 keuring om gaat: wanneer u als bedrijf een brand- of opstalverzekering wilt afsluiten, moet u in veel gevallen aantonen dat de elektrische installatie brandveilig is. De Scope 10 keuring borgt de brandveiligheid van de elektrische installaties.

In het verleden wezen verzekeraars alleen naar de NEN 3140 of de NEN 1010. Gebleken is dat deze normen onvoldoende bescherming bieden tegen brandgevaar. De NTTA 8220-methodiek is ontwikkeld om het brandgevaar maximaal te onderkennen. Het houdt in dat de elektrische installaties worden beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect wat brand kan veroorzaken. Veel verzekeraars stellen deze inspectie verplicht om een brandverzekering af te mogen sluiten, om zo het risico te beperken.

Door de SCIOS-gecertificeerde inspecteur worden eerst tekeningen en andere documenten van de installatie beoordeeld. Daarna volgt een visuele inspectie op de volgende punten:

  • Meting en beproeving:
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars
  • Thermografische scan

Na afloop van de controle van de SCIOS-gecertificeerde inspecteur ontvangt u een rapportage met bevindingen. Soms zijn verbeterpunten nodig en dient er een zogeheten herinspectie plaats te vinden. Als alles akkoord is, is afhankelijk van de installatie de keuring 3 tot 5 jaar geldig.

Uw Scope 10 keuring door ons laten uitvoeren of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

scios inspecties scope10