NEN 1010 NIEUWE INSTALLATIE

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de Arbo wet, is de keuring van NEN 1010 noodzakelijk.

Voordat een nieuwe installatie in gebruik wordt genomen, of een deel van de installatie uitgebreid wordt, is een NEN 1010 keuring verplicht.

Kortom: Bij oplevering van een nieuwe installatie is een NEN 1010 keuring altijd verplicht.

 • Is de installatie veilig (met betrekking tot kortsluiting, brand, levensgevaar)?
 • Is er sprake van defecten of gebreken aan de installatie?
 • Wat is de staat van onderhoud?
 • Zijn de omstandigheden waaronder de installatie functioneert nog steeds dezelfde als die waarvoor deze is ontworpen?

Na het afronden van de inspectie wordt er een overzichtelijk rapport opgemaakt die u een oordeel geeft over de staat en het functioneren van de geïnspecteerde installatie. Dit geeft u een overzicht voor een latere inspectie en geeft u een goed beeld voor eventuele onderhouds- en preventiemaatregelen. Tevens heeft u hiermee aantoonbaar bewijs dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet.

Nieuwe installatie NEN normen

Een NEN 1010 keuring is er om vast te stellen of uw elektrische installatie veilig is.

Op de volgende punten zal worden gecontroleerd:

 1. De wijze van aanleggen wordt getoetst aan de norm NEN 1010.
 2. Visuele inspectie groepenkast en de rest van de installatie (voor zover niet aan het zicht onttrokken).
 3. De bedrading wordt gecontroleerd op kortsluitingen (meten isolatieweerstand).
 4. Testen foutstroom en afschakeltijd aardlekschakelaars.
 5. Goede werking aarde controleren.
 6. Bijzondere aandacht voor de natte ruimtes zoals keukens, douches enz.

Wanneer is keuren verplicht?

 1. Bij oplevering van nieuwbouw.
 2. Nadat er brand is ontstaan.
 3. Wanneer er waterschade of lekkage is geweest in de meterkast.
 4. Indien wijzigingen aan de installatie zijn verricht.
 5. Indien oude installaties niet voldoen aan de nieuwe normen.

DLC Engineering maakt na het afronden van de inspectie een overzichtelijk rapport dat een oordeel geeft over de staat en het functioneren van de geïnspecteerde onderdelen. Dit geeft u een overzicht voor een latere inspectie én een goed beeld voor eventuele onderhouds- en preventiemaatregelen. Tevens heeft u richting uw verzekering aantoonbaar bewijs dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet.

Waarom wij?
Betrouwbaarheid

Wij helpen u bij het verbeteren van uw technische diensten. Wij maken installaties op locatie en geven advies bij het ontwikkelen van nieuwe installaties.

Kwaliteit

Onze medewerkers zoeken altijd naar de juiste oplossing zodat de klant tevreden is. Wij investeren in langdurige relaties en in heldere communicatie.

Ervaring

Gezien onze vele jaren van ervaring , passen wij dit toe bij elke project en streven naar het uiterste. Voor elke uitdaging wordt zeker een oplossing gevonden.