Scope 12 Inspectie

Een Scope 12 Inspectie is een nieuwe veiligheidseis gericht op uw zonnestroominstallatie. Ten behoeve van de brandveiligheid en elektrische veiligheid worden hierbij zowel de zonnepanelen op het dak als de omvormers als de bijbehorende elektrische voorzieningen uitvoerig gecontroleerd. Zodat u weet dat de zonnepanelen veilig geïnstalleerd zijn.

Het maakt de kans ook een stuk groter dat uw verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd door de verzekeraar. Want hoewel wettelijk nog niet verplicht, verplichten verzekeraars deze inspectie wel steeds meer. Zeker als u 50 zonnepanelen of meer op het dak heeft liggen.

De Scope 12 Inspectie is als volgt onder te verdelen: een eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI). Bij de EBI wordt een aantal zaken onderzocht die niet telkens bij een PI herhaald hoeven te worden. Deze eerste inspectie is gericht op de kwaliteit van hoe de constructie aangelegd is. De vraag of de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant voldoet staat centraal. Bij de PI daarentegen gaat het vooral om de staat van de installatie die getoetst wordt aan de wettelijke normen.

De EBI valt samen te vatten als de visuele inspectie. Hierbij komen alle onderdelen van het zonnestroomsysteem aan bod. Van de zonnepanelen op het dak en de omvormers tot de connectoren, optimizers en de meterkast. Daarnaast controleert de inspecteur of alle documenten voor de bouwkundige veiligheid aanwezig zijn. De PI omvat de volgende praktische handelingen onder de noemer meten is weten:

  • Elektrische metingen van de installatie en alle verbindingen
  • Veilige scheiding van stroomketens
  • Isolatieweerstand van alle onderdelen
  • Aanvullende beveiligingen tegen overstroom en een te hoge temperatuur
  • Aanraakveiligheid en brandveiligheid van het systeem

De door SCIOS-gecertificeerde inspecteur overhandigt u na goedkeuring een positieve rapportage waarna u voor een periode van 5 jaar gecertificeerd bent. Het kan zijn dat u eerst verbeteringen moet doorvoeren en een zogeheten herinspectie moet laten doen, voordat u het keuringsbewijs ontvangt.

Uw Scope 12 inspectie door ons laten uitvoeren of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

scios inspecties scope12